PRIVACYVERKLARING

 PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

Zenzitive, verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u gebruik maakt van de diensten van

Zenzitive, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website

aan Zenzitive heeft verstrekt.

Zenzitive verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (in correspondentie, telefonisch of bij het intakegesprek)

WAAROM HEEFT ZENZITIVE GEGEVENS NODIG:

Zenzitive verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen

als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen, indien u

telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Zenzitive uw

persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten

overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?:

Zenzitive bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Zenzitive verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zenzitive.nl.

Zenzitive zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Zenzitive neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde

wijziging tegen te gaan. De website van Zenzitive maakt gebruik van een betrouwbaar SSL

Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De computers en andere hardware zijn beveiligd met een real time beveiligd antivirus,

antimalware programma, ESET Smart Security Premium.