Wat is hoogsensitief (HSP)?

Hoogsensitiviteit is een aangeboren persoonlijkheidskenmerk. 

Bij hoogsensitieve personen (HSP’s) heeft de thalamus, het schakelcentrum van de hersenen, een verlaagde drempel waardoor ze meer prikkels binnen krijgen.  Ze merken dingen op die minder sensitieve personen ontgaan en hebben tijd nodig om al die info diepgaand te verwerken. Onderzoek toont aan dat 15-20% van de mensen hoogsensitief is.

Kenmerken van hoogsensitieve personen:

Het empathisch (invoelend) vermogen is zeer sterk aanwezig. Ze kunnen zich vaak ook heel goed verplaatsen in de ander. Dit kan zich uiten in de ander heel vaak begrijpen.

De belevingswereld is immens groot, ze nemen veel meer waar en doen veel meer ervaringen op dan niet-hooggevoeligen. Doordat hun belevingswereld zo groot is net als hun hart, willen ze eigenlijk alles en iedereen helpen vaak zelfs op zielsniveau.

De verbinding met dieren, natuur en vaak ook met kinderen of ouderen is heel sterk. Er lijkt een automatische onvoorwaardelijke liefde vanuit deze mensen te stromen naar dieren, de natuur en/of mensen.

Hoogsensitieve mensen hebben vaak het gevoel dat ze hier met een taak zijn gekomen.

Kenmerken van een hoogsensitief kind

(Boek ‘Het hoogsensitieve kind’  van Elaine Aron)

 • Snel schrikken
 • Last hebben van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen zijn/haar huid
 • Niet van grote verrassingen houden
 • Meer leren van een vriendelijke terechtwijzing dan van strenge straf
 • Lijkt gedachten te kunnen lezen
 • Moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd gebruiken
 • Elk vreemd geurtje ruiken
 • Een scherpzinnig gevoel voor humor hebben
 • Intuïtief lijken
 • Moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag
 • Moeite met grote veranderingen
 • Zich willen verkleden als kleren nat of zanderig zijn geworden
 • Veel vragen stellen
 • Een perfectionist zijn
 • Oog hebben voor het verdriet van anderen
 • Meer van rustige spelletjes houden
 • Diepzinnige, beschouwende vragen stellen
 • Zeer gevoelig zijn voor pijn
 • Slecht tegen een luidruchtige omgeving kunnen
 • Oog hebben voor detail (iets wat van plaats is veranderd, een verandering in iemands uiterlijk e.d.)
 • Eerst kijken of het veilig is alvorens ergens in te klimmen
 • Beter presteren wanneer er geen vreemden bij zijn
 • De dingen intensief beleven